Ați fost somat să achitați o sumă de bani dublă sau chiar triplă față de suma pe care ați împrumutat-o? Mai mult ca sigur contractul conține anumite clauze abuzive care dau dreptul profesionistului să majoreze suma de recuperat prin aplicare de dobânzi/penalități într-un cuantum nejustificat de mare! Puteți obține anularea unor astfel de clauze, micșorarea creanței, cât și recuperarea sumelor de bani achitate pe nedrept prin formularea unei contestații la executare, o acțiune ce poate fi formulată ORICÂND!!

SEDIUL MATERIEI Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori Ordonanță de urgență 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Ordonanta 21/1992 privind protecţia consumatorilor Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 05.04.1993 Cele mai des întâlnite astfel …

Ați fost obligați la plata taxei de timbru pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri (daune decurgând dintr-o cauză penală) și ați achitat-o ?! AVEȚI POSIBILITATEA DE A RECUPERA ACEASTĂ SUMĂ DE BANI DE LA STAT. Aceasta plată reprezintă o PLATĂ NEDATORATĂ!

Așa cum am arătat la un articol anterior, acțiunea prin care sunt solicitate despăgubiri (provenind dintr-o cauză penală) este scutită de la plata taxei de timbru. Cu toate acestea, sunt multe cazuri în care judecătorul pune în vedere petentului să …

ACȚIUNI SCUTITE DE PLATA TAXEI DE TIMBRU

În procesele penale, în cadrul cărora a persoana vătămată (victima) a formulat cerere de obligare a inculpatului la plata unor daune interese, materiale sau morale ( despăgubiri), pentru sumele solicitate pe latură civilă, persoana vătămată este scutită de plata taxei …

Contestația la executare. Taxa de timbru poate fi recuperată de la STAT, mai exact DIN BUGETUL STATULUI !!!

Știai că atunci când îți este admisă contestația la executare, poți solicita restituirea taxei de timbru de la stat (entitatea care a încasat suma datorată cu titlu de taxă de timbru) ?! Deși practica jusițiabililor și, implicit, a instanțelor de …

Ai pierdut termenul de contestare a actelor de executare silită de 15 zile de la data comunicării actelor de executare/ de la data de la care ai aflat de procedura de executare silită demarată împotriva ta? Poți obține repunerea în termenul de 15 zile de contestare prin formularea unei contestații la executare pentru anularea clauzelor abuzive, acțiune care este imprescriptibilă.

Te afli în situația în care ai încheiat un contract pentru obținerea unei anumite sume, însă, din diverse motive nu l-ai putut onora la termen și ai fost somat de către un executor judecătoresc pentru plata  sumei restante al cărei …

CONTRACT DE ÎMPRUMUT atestat de avocat – TITLU EXECUTORIU

!!! Începând cu data de 29.05.2018, un CONTRACT DE ÎMPRUMUT încheiat și atestat de către AVOCAT are valoarea unui TITLU EXECUTORIU, acesta putând fi prezentat direct unui executor judecătoresc pentru a demara procedura de executare silită împotriva veniturilor și/sau bunurilor …

Recuperare indemnizații de la CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, împreună cu dobânda fiscală

Indemnizațiile  de asigurări sociale de sănătate achitate de către ANGAJATOR angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical pentru a) incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; b) concedii medicale și indemnizații …

Recuperare creanțe salariale de la Fondul de garantare a creanțelor salariale

Angajatorul a intrat în insolvență ?? Nu renunțați! Vă puteți recupera salariul de la stat prin Fondul de garantare a creanțelor salariale. Procedura este reglementată prin Legea 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale și …