Contestația la executare. Taxa de timbru poate fi recuperată de la STAT, mai exact DIN BUGETUL STATULUI !!!

Știai că atunci când îți este admisă contestația la executare, poți solicita restituirea taxei de timbru de la stat (entitatea care a încasat suma datorată cu titlu de taxă de timbru) ?! Deși practica jusițiabililor și, implicit, a instanțelor de …

Ai pierdut termenul de contestare a actelor de executare silită de 15 zile de la data comunicării actelor de executare/ de la data de la care ai aflat de procedura de executare silită demarată împotriva ta? Poți obține repunerea în termenul de 15 zile de contestare prin formularea unei contestații la executare pentru anularea clauzelor abuzive, acțiune care este imprescriptibilă.

Te afli în situația în care ai încheiat un contract pentru obținerea unei anumite sume, însă, din diverse motive nu l-ai putut onora la termen și ai fost somat de către un executor judecătoresc pentru plata  sumei restante al cărei …