În mod specific, necesitatea formulării unei contestații este cel mai des întâlnită în situația deschiderii unui dosar de executare pe rolul unui birou sau societate de executori judecătorești sau organ fiscal, astfel că, atâta timp cât orice persoană împotriva căreia au fost efectuate acte de executare silită are dreptul de a contesta executarea într-un termen de maxim 15 zile (în funcței de natura actului de executare, acest termen poate fi chiar mai mic) de la data la care a luat cunoștință asupra actelor în cauză, este foarte important ca persoana împotriva căreia executarea este îndreptată să nu rămână în pasivitate și să apeleze cat mai rapid la un avocat specializat în această direcție, în vederea redactării și înregistrării în termen a contestației la executare.

Important de reținut este că, după expirarea termenului legal privind introducerea acestei contestații, debitorul va fi decăzut din dreptul de a o mai introduce, iar acțiunea sa va fi respinsă ca tardiv introdusă.

În privința tuturor situații conflictuale ce pot apărea în cadrul unei proceduri de executare silită, și nu numai, puteți recurge la contractarea unui avocat în vederea obținerii unor servicii specializate ce pot consta în consultanță, reprezentare și asistare juridică în vederea derulării procedurilor contencioase și/sau judiciare împotriva actelor de executare silită efectuate de către creditori, precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • redactarea de adrese către instituțiile statului, creditoare în procedura de executare silită, în vederea lămuririi naturii și/sau întinderii debitului pretins de către acestea;
  • redactarea contestației la executare formulată împotriva actelor de executare silită efectuate împotriva clientului și înregistrarea acesteia pe rolul instanței de judecată competente;
  • reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată în cadrul dosarelor având ca obiect contestație la executare, atât în faza procesuală de fond, cât și în cea de apel (dacă va fi cazul);
  • reprezentare și asistare juridică în relația cu organul de executare fiscală ori executorul judecătoresc, în cadrul procedurii de executare silită.
  • reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale.

De altfel, serviciile specializate în acest domeniu pot fi oferite cu eficiență atât debitorilor, cât și Creditorilor, iar în ceea ce privește poziția creditorului în cadrul dosarului de executare și persistența implicării acestuia în modul de desfășurare a procedurii de executare este important de reținut faptul că rolul acestuia este extrem de important, avocatul putând formula, în virtutea calității sale de profesionist în drept, o cerere de executare inițială eficientă, dar și, ulterior, pe tot parcursul procedurii de executare, cereri de stăruință în executare, cu punctarea unor acțiuni specifice de executare, astfel încât recuperarea crențelor să poată avea loc într-un mod mai facil și rapid.

Pe de altă parte, întâlnim posibilitatea de contestare a unor acte, acțiuni sau demersuri și în cadrul altor ramuri de drept, dintre care menționez cu titlu de exemplu contestația împotriva deciziei de concediere. Cabinet de avocat – Elena Bănică oferă consultanță juridică, redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificări în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt, orice alte acte de procedură, asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată sau arbitrale din România, precum și în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice sau juridice private, clienţilor/partenerilor acestuia precum si alte servicii juridice solicitate de către Client.