Conform art. 89 din LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 (*actualizată*) asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN, în situația ierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii/ biletului la ordin/cec, posesorul are posibilitatea anulării acestui titlu de credit în condițiile expuse în lege.

Procedura de anulare a titlului de credit are în vedere două etape, respectiv procedura judiciară și procedura de publicare în Monitorul Oficial a hotărârii de anulare, iar avocatul poate oferii servicii specializate în cadrul acestor proceduri.