Ați fost somat să achitați o sumă de bani dublă sau chiar triplă față de suma pe care ați împrumutat-o? Mai mult ca sigur contractul conține anumite clauze abuzive care dau dreptul profesionistului să majoreze suma de recuperat prin aplicare de dobânzi/penalități într-un cuantum nejustificat de mare! Puteți obține anularea unor astfel de clauze, micșorarea creanței, cât și recuperarea sumelor de bani achitate pe nedrept prin formularea unei contestații la executare, o acțiune ce poate fi formulată ORICÂND!!

SEDIUL MATERIEI

Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

Ordonanță de urgență 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Ordonanta 21/1992 privind protecţia consumatorilor

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 05.04.1993

Cele mai des întâlnite astfel de situații se întâlnesc în cazull contractelor de credit încheiate cu instituțiile bancare, aceste contracte având natura juridică a unor contracte de adeziune ceea ce înseamnă că toate clauzele ce îl conțin au caracterul unor clauze standard preformulate, nefiind negociate direct cu consumatorul.

În cadrul contractelor despre care facem vorbire persoana fizică are calitatea de consumator, iar cealaltă parte contractantă are calitatea de profesionist.

!!!  Reamintesc faptul că pot fi contestate aceste clauze abuzive prin intermediul contestației la executare, iar această acțiune este scutită de taxă de timbru și este imprescriptibilă, putând fi exercitată ORICÂND.

CLAUZĂ ABUZIVĂ

Astfel cum reiese din analiza textelor legale mai sus menționate, o clauză este abuzivă dacă sunt îndeplinite două condiții:

  1. nu a fost negociată direct cu consumatorul,

!!! Aducerea la cunoştinţa consumatorilor a conţinutului contractelor de credit anterior semnării acestora nu echivalează cu negocierea clauzelor conţinute de acestea, deoarece simpla alegere a posibilităţilor de creditare nu echivalează cu posibilitatea de a influenţa natura clauzelor contractuale.

!!! Legea stabilește în sarcina profesionistului obligația de a face proba faptului că o clauză contractuală a fost negociată direct cu consumatorul.

și

  • dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Totodată, o clauzele contractuale sunt considerate abuzive dacă:

  1. nu sunt clare,
  2. nu sunt redactate fără echivoc,
  3. pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Mai mult, caracterul abuziv al unor clauze este analizat și atunci când profesionistul își rezervă un drept discreționar de a modifica anumite prevederi contractuale, fără a menționa cu exactitate cauza ce a generat o astfel de modificare, dar și criterii exacte, precum și modalitatea de calcul.

!!! Orice modificare trebuie realizată prin încheierea unui act adițional care trebuie adus la cunoștința consumatorului și pe care, dacă este de acord cu modificările, acesta trebuie să îl semneze.

Important este de reținut și faptul că deși contractul este legea partilor, acest principiu poate fi răsturnat, iar legiuitorul a lăsat în puterea judecătorului dreptul de a elimina aceasta regulă în situația în care există dovezi clare cu privire la reaua-credință a profesionistului manifestată în procedura de negociere a clauzelor contractuale.

Nu în ultimul rând, este important de știut și faptul că instanța de judecată are obligația de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept şi de fapt necesare în acest sens.

SOLUȚII

  • admiterea contestației la executare;
  • anularea clauzelor abuzive;
  • restituirea sumelor încasate pe nedrept;

Vă confruntați cu astfel de situații? Ați fost somat să achitați o sumă dublă sau mai mare față de suma pentru care ați contractat? Vă considerați neîndreptățit? Apasă aici și lasă un mesaj