Printre serviciile juridice ce vi le pot oferi, cu titlu de exemplu, menţionez:

 • asistarea şi Reprezentarea juridică în faţa instanţelor judecatoreşti, autorităti/instituţii publice, organe cu/fără activitate jurisdictională, notari publici, executori judecătoreşti, persoane fizice/juridice, ş.a.
 • recuperare de debite/creanţe: negocieri, somaţii , ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă, acţiuni personale întemeiate pe raspunderea contractuală, actiunţi în pretenţii (inclusiv asistare şi reprezentare în faţa executorilor judecatoresti pentru obtinerea efectivă a scopului urmarit), ş.a;
 • consultanta, negociere, încheiere, modificare, reziliere/rezolutiune contracte comerciale;
 • obţinerea de autorizaţii, atestări, certificări, ş.a
 • raporturi de muncă cu angajaţii / Consultanţă proceduri de angajare/concediere;
 • reprezentare în faţa ONRC – Oficiilor Registrului Comerţului (atât din Bucureşti cât şi din ţară), cu privire la înregistrarea menţiunilor aduse actului cosntitutiv al societăţii dumneavoastră, precum şi pentru înmatricularea unor noi societăţi;
 • asistare/Reprezentare în cadrul Adunarii Generale a Asociaţilor;
 • reprezentare în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci;

De asemenea, ofer servicii de Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare juridică a Creditorilor societății insolvente ori falimentare în cadrul procedurilor privind:

 • recuperarea creanţelor în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv în faza Contestaţiilor la tabelul creanţelor debitoarei;
 • atragerea răspunderii personale a administratorul / asociatul societaţii falimentare pentru datoriile  societăţii insolvente;
 • anularea actelor frauduloase;
 • procedura dizolvarii şi lichidarii societăţilor comerciale;
 • procesul de vȃnzare de bunuri în cadrul executărilor silite.
 • consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare  societăţilor aflate în stare de insolvenţă sau faliment în cadrul procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă (Reorganizare judiciară şi/sau Faliment);
 • monitorizarea dosarelor de insolvenţă ale debitorilor dumneavoastră;