Serviciile juridice în materia relaţiilor de muncă oferite de către avocat Elena Bănică, includ, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la consultanță juridică, redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificari în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt, orice alte acte de procedură, asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată sau arbitrale din Romania, precum și redactarea de invitaţii la conciliere/mediere inclusiv participarea si reprezentarea la acestea și orice alte documente necesare în vederea susţinerii intereselor Clientului în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice sau juridice private, clienţilor/partenerilor acestuia precum şi alte servicii juridice solicitate de către Client cu privire la următoarele situații posibile:

  • litigii legate de neplata salariilor datorate pentru munca prestată;
  • litigii legate de neplata salariilor compensatorii datorate ca urmare a concedierilor colective efectuate de către societăţi cu capital privat, mixt sau exclusiv de stat;
  • contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a măsurilor administrative ori disciplinare dispuse de către acesta împotriva angajatului pe parcursul derulării contractului individual de muncă;
  • accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a angajatului;
  • orice alte conflictele de muncă;
  • procedura de Încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractelor individuale de muncă;
  • obținere despăgubiri în caz de concediere;
  • recuperare creanțe salariale de la Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale ( Legea 200/2006) –  cazul în care societatea angajatoare se află în insolvență;
  • încheierea de tranzacţii.