Serviciile juridice oferite includ, dar fără a se limita la:

  • consultanță juridică de specialitate referitoare la stabilirea cu exactitate a incidenței legii privind protecția consumatorului în speța particulară a clientului;
  • reprezentare și asistare juridică în fața instituțiilor statului cu rol în controlul și sancționarea entităților ce se fac vinovate de încălcări ale legii privind protecția consumatorului;
  • reprezentare și asistare juridică a Clientului în relația cu persoana fizică sau juridică ce se face vinovată de prejudicierea acestuia în calitatea sa de consumator, în cadrul procedurii amiabile si/sau judiciare având ca scop repararea prejudiciului suferit de Client;
  • reprezentare și asistare juridică în cadrul procedurii de punere în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, prin care clientului i-au fost acordate despăgubiri ca urmare a încălcării drepturilor sale, în calitate de consumator;
  • redactarea de rapoarte de consultanță ori opinii legale cu privire la situația de fapt expusă de către client, având ca subiect încălcări ale legislației privind protecția consumatorului;
  • obținerea de despăgubiri de la agențiile de turism care au nerespectat clauzele contractuale;
  • obținerea de despăgubiri de la companiile aeriene pentru zborurile ce au prezentat întârzieri.