În cadrul acestor proceduri, precum și a altor demersuri legale incidente, implicarea avocatului constă în, dar fără a ne limita la Consultanță, redactare și reprezentare în cadrul procedurilor precum:

  • acțiuni de divort, precum și cereri accesorii;
  • stabilire/modificarea pensiei de întreținere (majorare și micșorare);
  • stabilirea/schimbarea domiciliului minor și exercitarea Autorității părintești;
  • stabilirea unui program de vizita pentru parintele care nu locuiește cu minorul;
  • stabilire și tăgada paternității din căsătorie sau din afara căsătoriei;
  • punerea sub interdictie judecătorească;
  • tutela/curatela;
  • partajul bunurilor comune