Ofer servicii juridice precum:

  • consultanţă în privinţa oricăror aspecte de ordin general legate de proprietatea intelectuală (invenţii (brevete), mărci de comerţ, desene industriale, know-how, simboluri, nume, imagini, design, opere literare si artistice, website-uri, etc. – utilizate sau nu în activităţi comerciale);
  • realizarea tuturor demersurilor pe lângă instituţiile de profil ale statului cu sediul în Bucureşti (O.S.I.M., O.R.D.A., etc.), în vederea înregistrării, conformării şi licenţierii drepturilor de propietate intelectuală;
  • consultanţă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în materie de proprietate intelectuală;
  • redactarea şi revizuirea contractelor de licenţă/cesiune de licenţă, franciză, etc.;
  • reprezentare şi asistare juridică în faţa instanţelor de judecată şi curţilor de arbitaj din Bucureşti şi judeţele limitrofe însărcinate cu soluţionarea litigiilor având ca obiect disputarea sau încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.