!!! REVOCARE ordin de protecție – SE POATE !!!

Persoana împotriva căreia a fost emis un ORDIN DE PROTECŢIE ( agresorul) are posibilitatea de a contesta măsurile dispuse – prin declarare APEL, în termen de 3 zile de la pronunțare/comunicare SAU, după expirarea acestui termen, poate solicita REVOCAREAordinului de …