Persoana împotriva căreia a fost emis un ORDIN DE PROTECŢIE ( agresorul) are posibilitatea de a contesta măsurile dispuse – prin declarare APEL, în termen de 3 zile de la pronunțare/comunicare SAU, după expirarea acestui termen, poate solicita REVOCAREA ordinului de protecție sau ÎNLOCUIREA măsurilor dispuse.

!!! Simpla împăcare a părților, fără îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege, nu este suficientă pentru a se admite cererea de revocare a ordinului de protecție.