CONTRACT DE ÎMPRUMUT atestat de avocat – TITLU EXECUTORIU

!!! Începând cu data de 29.05.2018, un CONTRACT DE ÎMPRUMUT încheiat și atestat de către AVOCAT are valoarea unui TITLU EXECUTORIU, acesta putând fi prezentat direct unui executor judecătoresc pentru a demara procedura de executare silită împotriva veniturilor și/sau bunurilor debitorului care refuză să restituie suma/bunul împrumutat, în termenul stabilit de părți !!!

Dacă deții un titlu executoriu, iar debitorul (cel căruia i-ai împrumutat banii/alte bunuri mobile) nu își îndeplinește de bunăvoie obligația de a restitui banii/alte bunuri împrumutate, la scadență, Contractul de împrumut poate fi prezentat direct unui executor judecătoresc ( fără a mai parcurge vreo procedură în fața unui judecător) pentru a proceda la executarea silită a debitorului, în principal, prin înființarea unei popriri asupra conturilor bancare și, implicit, asupra veniturilor acestuia ( salariu/pensie/alte sume de bani aflate în contul bancar), prin punerea sub sechestru a bunurilor mobile, prin vânzarea acestora, cât și prin vânzarea bunurilor imobile.

       Printre actele ce sunt considerate titluri executorii se numără și ” orice alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie”, iar în această noțiune este inclus și Contractul de împrumut care este reglementat de Noul Cod Civil (art. 2157 si art. 2165), căruia legiuitorul i-a acordat putere executorie numai situația în care acesta este încheiat sub forma unui înscris autentic ( un înscris care a fost prezentat spre autentificare unei autorități publice, notarului public sau unei alte persoane ce a fost investită de stat cu autoritate publică) sau sub forma unui înscris sub semnătură privată cu dată certă.

                Data certă a unui înscris sub semnătură privată poate fi obținută prin două modalități prevăzute de lege (art. 278 alin. 1 pct. 1 si pct. 3 Noul Cod de Procedură Civilă) , respectiv:

– prin prezentare la executor, notar sau alt funcționar competent în această privință, pentru a le da dată certă;

– din ziua in care au fost inregistrate intr-un registru public/alt document public.

                În acest context actual, părțile se pot prezenta la sediul avocatului și pot încheia un Contract de împrumut, act care va avea valoarea unui înscris sub semnătură privată ( un înscris care nu a fost prezentat spre autentificare unei autorități publice, notarului public sau unei alte persoane ce a fost investită de stat cu autoritate publică) și care va primi dată certă prin înregistrarea actului de către avocat în Registrul electronic al actelor întocmite de avocați, registru ce a fost reglementat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17 februarie 2018,  prin care a fost pusă în funcțiune aplicația informatică „Registrele naționale ale avocaților români” prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, utilizabilă începând cu data de 29.05.2018.

            !!! Anterior datei de 29.05.2018, Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat NU era conform legii un registru public, astfel încât un Contract de împrumut atestat de către avocat și înregistrat în acest Registru, înainte de data de 29.05.2018, nu reprezintă un titlu executoriu, astfel încât, pentru recuperarea banilor/bunurilor mobile împrumutate este necesar să formulezi și să transmiți către instanța de judecată o cerere prin care să soliciți obligarea debitorului ( cel căruia i-au fost împrumutați banii/alte bunuri mobile) la restituirea banilor/bunurilor mobile împrumutate.

Vrei mai multe informații? Apasă aici și lasă un mesaj