Ofer consultanță juridică, redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificări în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt, orice alte acte de procedură, asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată sau arbitrale din România, precum și redactarea de invitaţii la conciliere/mediere inclusiv participarea şi reprezentarea la acestea și orice alte documente necesare în vederea susţinerii intereselor Clientului în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice sau juridice private, clienţilor/partenerilor acestuia precum şi alte servicii juridice solicitate de către Client cu privire la următoarele situaţii posibile:

  • actualizare Statut și alte acte constitutive;
  • înregistrarea actelor constitutive actualizate la judecătorie;
  • înregistrarea oricăror alte modficări ce au intervenit în Asociație la judecătorie, cât și la departamentul specializat din cadru Primăriei;
  • constituire asociație de proprietari;
  • recuperarea restanțelor la întreținere și rerezentare și/sau asistare în cadrul procedurii de executare silită;
  • reprezentare și/sau asistare în cadrul adunărilor;
  • reprezentare și/sau asistare în relația cu furnizorii/ locatarii/ orice alte persoane juridice/fizice cu care intră în contact Asociația;
  • contestarea actelor de sancționare a Asociației pentru săvârșirea de contravenții de către Asociație precum neîndeplinirea obligației legale de actualizare a actelor constitutive, cât și pentru alte contravenții săvârșite și constatate de organele de control;