Ofer consultanță juridică, redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificări în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt, orice alte acte de procedură, asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată sau arbitrale din R alte documente necesare în vederea susţinerii intereselor Clientului în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice sau juridice private, clienţilor/partenerilor acestuia precum şi alte servicii juridice solicitate de către Client cu privire la următoarele situaţii posibile:

 • obținere dovada de celibat – pentru încheierea căsătoriei în străinătate
 • acordarea stimulentului financiar tinerilor căsătoriți
 • înregistrarea decesului 
 • transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate de autoritățile din străinătate
 • eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă
 • eliberarea duplicatului certificatului de divorț
 • schimbarea numelui pe cale administrativă          
 • rectificarea actelor de stare civilă             
 • reconstituirea ulterioară a actelor de stare civilă
 • punerea dub interdicție judecătorească
 • nulitatea căsătoriei
 • divorțul pe cale administrativă  
 • divorțul în instanță
 • dreptul la despăgubiri după divorț
 • prestația compensatorie după divorț
 • autoritatea părintească/ custodia
 • domiciliul minorului
 • legături personale cu minorul
 • pensie de întreținere/ pensie alimentară
 • recunoașterea copilului
 • stabilirea filiației
 • copil din afara căsătoriei
 • adopția
 • apărarea dreptului de proprietate privată/acțiunea în revendicare
 • partajul/ieșirea din indiviziune
 • uzufructul
 • superficia
 • servituțile
 • dreptul de prorprietate publică
 • cartea funciară
 • uzucapiunea
 • dezbatere succesiune/ obținere certificat de moștenitor
 • partaj succesoral
 • donația
 • nulitate contract
 • plată nedatorată
 • îmbogățire fără justă cauză
 • gestiunea de afaceri
 • răspunderea civilă contractuală
 • răspunderea civilă delictuală
 • plata/ imputația plății
 • executarea silită
 • încetarea contractului/rezoluțiunea/rezilierea
 • contractul de cesiune de creanță
 • contract de vânzare cumpărare
 • contract de locațiune
 • contract de antreăpriză
 • contractul de împrumut
 • contract de mandat
 • contract de transport
 • contract de depozit
 • contract de întreținere
 • contract de ipotecă
 • prescripția extinctivă
 • evacuare din imobile ocupate fără drept
 • ordonanțe președințiale
 • ordonanță de plată
 • cereri cu valoare redusă
 • contestație la executare
 • tranzacții