Ați fost obligați la plata taxei de timbru pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri (daune decurgând dintr-o cauză penală) și ați achitat-o ?! AVEȚI POSIBILITATEA DE A RECUPERA ACEASTĂ SUMĂ DE BANI DE LA STAT. Aceasta plată reprezintă o PLATĂ NEDATORATĂ!

Așa cum am arătat la un articol anterior, acțiunea prin care sunt solicitate despăgubiri (provenind dintr-o cauză penală) este scutită de la plata taxei de timbru. Cu toate acestea, sunt multe cazuri în care judecătorul pune în vedere petentului să …

ACȚIUNI SCUTITE DE PLATA TAXEI DE TIMBRU

În procesele penale, în cadrul cărora a persoana vătămată (victima) a formulat cerere de obligare a inculpatului la plata unor daune interese, materiale sau morale ( despăgubiri), pentru sumele solicitate pe latură civilă, persoana vătămată este scutită de plata taxei …

Contestația la executare. Taxa de timbru poate fi recuperată de la STAT, mai exact DIN BUGETUL STATULUI !!!

Știai că atunci când îți este admisă contestația la executare, poți solicita restituirea taxei de timbru de la stat (entitatea care a încasat suma datorată cu titlu de taxă de timbru) ?! Deși practica jusițiabililor și, implicit, a instanțelor de …