Activitatea profesională a avocatului în materia contenciosului administrativ și fiscal constă în, dar fără a se limita la:

  • consultanță la redactarea și înaintarea cererilor către autoritățile publice;
  • asistență și reprezentare în cadrul litigiilor izvorâte din acte administrativ-fiscale;
  • redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificări în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt.