Dintre multiplele acțiuni posibile pentru recuperarea unor debite restante, amintim cu titlu de exemplu următoarele:

  • Procedura ordonanţei de plată;
  • Cereri de valoare redusă;
  • Procedura de drept comun;
  • Procedura insolvenţei bazată pe dispoziţiile Legii nr.85/2014
  • Procedura recuperării creanțelor salariale în temeiul dispozițiilor Legii nr. 200/2006

În cadrul acestor proceduri, precum și a altor demersuri legale, implicarea avocatului constă în, dar fără a ne limita la consultanță juridică, redactare cereri/adrese/petiţii/opinii legale, notificări în funcţie de necesitatea situaţiei de fapt, orice alte acte de procedură, asistenţă şi reprezentare juridică în fata instanţelor de judecată sau arbitrale din România, precum și redactarea de invitaţii la conciliere/mediere inclusiv participarea si reprezentarea la acestea și orice alte documente necesare în vederea susţinerii intereselor Clientului în faţa autoritatilor publice, persoanelor fizice sau juridice private, clienţilor/partenerilor acestuia precum şi alte servicii juridice solicitate de către Client.