”Cine rămâne în casă după divorț?”

Procedura de divorț este diferită de procedura de partaj a bunurilor. Aceste două proceduri, deși diferite, se pot desfășura concomitent, în cadrul aceluiași dosar.

Procedura de divorț presupune desfacerea căsătoriei stabilită între soți și soluționarea cererilor accesorii privitoare la copiii minori.

Procedura de partaj privește bunurile comune ale celor doi soți, mobile sau imobile și modul în care aceste bunuri vor fi împărțite între cei doi soți.

Astfel, revenind la întrebarea de mai sus, în cazul în care divorțul a fost pronunțat, însă procedura de partaj nu a fost demarată sau nu a fost definitivată, ”casa”, fiind bun comun celor doi soți, poate fi locuită de ambii soți, aceștia având drepturi egale asupra acestui bun, până la proba contrară, respectiv până la definitivarea procedurii partajului.

Dacă a fost finalizată procedura divorțului, precum și cea a partajului, ”casa” va putea fi locuită de către acel soț căruia i-a revenit bunul în urma partajului. Odată cu definitivarea procedurii partajului, ”casa” devine bun exclusiv al soțului căruia i-a fost atribuit prin hotărâre judecătorească, acesta din urmă având un drept de proprietate privată exclusivă asupra bunului. Hotărârea de partaj defintivă are efect constitutiv de drepturi.

Pentru mai multe informații, apasă aici și lasă un mesaj.