”Care sunt motivele de divorț?”

Conform art. 373 din Codul Civil, divorțul poate avea loc 1. atunci când ambii soți sunt de acord cu divorțul ( procedura notarială/în fața instanței de judecată) sau atunci când cererea unuia dintre soți este acceptată de către celălalt soț ( procedura în fața instanței de judecată); 2. atunci când există motive temeinice ( adulter, agresiuni fizice sau psihice, distanță ș.a.m.d.), iar raporturile dintre soți sunt grav afectate și căsătoria nu mai poate continua ( procedura în fața instanței de judecată); 3. atunci când soții sunt separați în fapt de cel puțin 2 ani, la cererea unuia dintre soți ( procedura în fața instanței de judecată); 4. atunci când starea de sănătate a unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei, la cererea acestuia ( procedura în fața instanței de judecată).

Pentru mai multe informații, apasă aici și lasă un mesaj.